Română
Deutsch
English
Contact

Coudraystr. 7
D-99423 Weimar
Germania

Telefon: +49 3643 58-4642
Fax: +49 3643 58-4643
@: knoten.weimar(at)bionet(dot)net

Management:
Dipl.-Ing. Carola Westphalen

KNOTEN WEIMAR GmbH doreşte să vă prezinte domeniile sale de activitate prin urmatoarele rezumate.


Programe de training pentru oamenii de ştiinţă şi angajaţii autorităţilor din Bangladesh

În iunie şi în noiembrie 2012 au avut loc două programe de training pe durata mai multor zile. Programele includeau excursii stiinţifice pentru oamenii de ştiinţa membrii ai catedrei de agricultură precum şi angajaţii ministerului agriculturii din Bangladesch. Evenimentul a avut în centrul atenţiei reciclarea şi regenerarea deşeurilor organice din mediul urban. În cadrul excursiei ştiinţifice, participanţii au vizitat centrul de reciclare si regenerare al B & R Bioverwertung & Recycling GmbH o subsidiara a Stadtwerke Erfurt.


Resurse limitate - Se cauta valorificare

Resursele limitate dar şi dorinţa de a avea un mediu înconjurator curat, conduc la întrebarea, unde sunt folosite cu succes mijloacele de curăţare. Pentru a oferi un criteriu de decizie s-a implementat cu ajutorul disertaţiei domnului Gunnar Hädrich, „Efficiency analysis of landfill concepts for low and middle-income countries“, un program pentru facilitarea luării deciziilor. Acest program uşurează cartografierea deşeurilor emise în zone municipale, dezvoltarea de concepte pentru depozitele de deşeuri şi explicarea influenţelor diferitelor bariere.


Reciclarea maselor plastice realizate din materiale organice

KNOTEN WEIMAR GmbH a investigat în cadrul unui proiect susţinut de agenţia pentru materii prime regenerabile (Fachagentur nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)) şi finanţat de Ministerul Federal pentru Hrană Agricultură şi Protecţia Consumatorului, daca şi unde sunt necesare acţiuni legate de integrarea, respectiv concretizarea strategiilor de reciclare pentru produse şi reziduuri din materiale sintetice cu o bază organica. Componentele material-tehnice,cele organizatorice si cele juridice au avut în acest cadru un rol important. Au fost analizaţi biopolimeri precum produse regenerabile cat şi neregenerabile din polimeri.


Studiu de caz pentru un nou centru de reciclare in oraşul Erfurt

În comanda dată de SWE Stadtwirtschaft GmbH, o subsidiară a Stadtwerke Erfurt, KNOTEN WEIMAR GmbH a realizat un studiu de fezabilitate pentru un nou centru de reciclare in Erfurt. În studiu sunt analizate, printre altele, mai multe variante pentru organizarea preluării materialelor reciclabile precum şi pentru transportul în şi în afara centrului de reciclare.


Concept de canalizare pentru Fofeldea

In Transilvania, Romania, locul dezvoltarii proiectului, apa menajeră, nefiltrata este devarsată prin şanţuri in gârle si pârâuri. în perioada 2008-2010 au fost instalate în spaţii pilot, în două sate, toalete uscate ce nu necesita canalizare, produse chimice, apă şi nici odorizante. În acest proiect susţiunut de DBU, s-a acţionat cu scopul de a îmbunătaţi calitatea apei, prelucrând apa reziduala în staţii de epurare pe baza de plante.


Prelucrarea directivelor de mediu pentru Ministerul Mediului din Cambodgia

Ca şi contractor în proiectul „Capacity Building and Policy Reinforcement in Cambodgia in the field of Waste Management“, finanţat de Uniunea Europeana, KNOTEN WEIMAR GmbH s-a ocupat de crearea directivelor pentru Ministerul Mediului din Cambodgia precum şi de perfecţionarea angajaţilor ministerului, ai agenţiilor locale de mediu şi ai firmelor de salubrizare locale. KNOTEN WEIMAR GmbH a preluat punctul esenţial „Hazardous waste/Medical waste“ precum şi „Sustainable financing“. Funcţia de consiliere a preluat-o printre altele Ministerul Agriculturii, Silviculturii, Mediului si Protectiei Naturii al Landului Thüringen.


Conferinţa internaţionala ORBIT2006 „Biological Waste Management – From Local to Global“

Congresul internaţional ORBIT (Organic and Biological Treatment) are loc o data la doi ani în locuri diferite. Congresele ORBIT au în comun tema prelucrării substanţelor organice. În anul 2006 pe lângă temele clasice ale congresului şi tema prelucrării substanţelor organice au avut importanţă asemanatoare subiecte precum energiile regenerabile,tehnologiile anaerobe si incalzirea globală. ORBIT2006 a fost organizat de KNOTENWEIMAR GmbH.